Instytucja: OBRZYCKO

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Cyfryzacja gmin przez OBRZYCKO

  Obrzycko, dn. 06.10.2020 r.

  OR.1431.32.2020

  *Stowarzyszenie Sieć Obywatelska *

  *Watchdog Polska *

  *ul. Ursynowska 22/2*

  *02-605 Warszawa *

  **

  **

  *UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ*

  **

  **Urząd Miasta Obrzycko na podstawie art. 5, art. 10 oraz art. 13 ustawy
  o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z
  2019 r. poz. 1429 ze zm.)
  w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.09.2020 r., (data wpływu do tut.
  urzędu: 28.09.2020 r.) informuje, że:

  1.rozwiązania cyfrowe, jakie oferuje urząd mieszkańcom:

  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Zwykłym mailem

  2.możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w tut. urzędzie:
  a) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
  się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%).

  3.Tut. Urząd funkcjonuje zgodnie z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów.

  4.Problemy w transformacji cyfrowej urzędu, to:

  5.a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania
  i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji.

  6.Obecnie Urząd Miasta Obrzycko nie uczestniczy w programie cyfrowej
  transformacji urzędu.

  Otrzymują:

  1) adresat,

  2) a/a.

  W dniu 2020-09-28 o 07:53, sprawa-30808@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Joanna Lewandowska Podinspektor ds. kancelaryjno - organizacyjnych oraz
  obsługi rady miasta Urząd Miasta Obrzycko Rynek 19 64-520 Obrzycko Tel.
  61 29 13 187 wew. 201