Instytucja: SIEDLEC

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Cyfryzacja gmin przez SIEDLEC

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ug@siedlec.pl> o 28.09.2020 07:53

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o28.09.2020 08:02

 • udostępnienie informacji Urząd Gminy Siedlec przez SIEDLEC

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 28.09.2020 informuję:

  Ad. 1

  załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap,

  załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
  podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym,

  zwykłym mailem.

  Ad.2

  dużą część usług w urzędu jest możliwa do realizacji bez pojawienia się
  mieszkańca

  Ad. 3

  W urzędzie funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów

  Ad. 4

  odpowiedź a,b,c,d,

  Ad.5 Urząd uczestniczy obecnie w programie cyfrowej transformacji.

  --
  Eliza Filipowska - Vasylyev
  Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
  tel. 68 3848473 wew.23

 • wniosek o udziel. informacji publicznej - Gmina Siedlec przez SIEDLEC

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na  Państwa pytania informuję:

  1. gazeta wydawana przez nas jest miesięcznikiem,

  2. dostępna jest tylko w wersji papierowej,

  3. roczny nakład gazety to 35 000 egzemplarzy,

  4. jest bezpłatna,

  5. gazeta nie prowadzi ogłoszeń ,

  6. nie ma zasad co do umieszczania tekstów w gazecie,

  7. nie zaistniała taka sytuacja,

  8. nie dotyczy .

  --
  Eliza Filipowska - Vasylyev
  Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
  tel. 68 3848473 wew.23

 • informacja przez SIEDLEC

  Dzień dobry,

  W dniu 30.11.2020r. została do Państwa wysłana informacja dotycząca
  skierowanego do nas wniosku ( wniosek z dnia 22.11.2020r.)

  --
  Eliza Filipowska - Vasylyev
  Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
  tel. 68 3848473 wew.23

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Siedlec przez SIEDLEC

  W związku ze złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej
  odpowiadamy:

  ad. 1 odp. a,

  ad2. odp. a,b,c,d,

  ad3. odp. nie dotyczy,

  ad4. odp. a,b,

  ad5. odp. b,

  ad6. odp. b,

  ad.6.1. nie dotyczy,

  ad7. nie dotyczy,

  ad7.1. nie dotyczy,

  ad8. odp. a,

  ad9. informatyk,

  ad8.2. nie dotyczy,

  ad10 nie dotyczy,

  ad11. nie dotyczy,

  ad12. tak,

  ad13. odp. d,

  ad13.1 nie dotyczy.

  --
  Eliza Filipowska - Vasylyev
  Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
  tel. 68 3848473 wew.23

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEDLEC

  Dzień dobry,

  Informuję, że odpowiedź na państwa wniosek została wysłana na maila w
  dniu 09.026.2021 br.

  --
  Eliza Filipowska - Vasylyev
  Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
  tel. 68 3848473 wew.23