Instytucja: GOSTYŃ

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Cyfryzacja gmin przez GOSTYŃ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <um@gostyn.pl> o 28.09.2020 07:53

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o28.09.2020 08:00

 • Udostępnienie informacji publicznej - wyznaczenie nowego terminu przez GOSTYŃ

  O.1431.80.2020

  Szanowni Państwo,

  nawiązując do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28
  września 2020 roku w załączniku przesyłam pismo dotyczące wyznaczenia
  nowego terminu.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Z poważaniem

  --
  Ewa Dąbrowska-Gulcz
  Wydział Organizacyjny
  Urząd Miejski w Gostyniu
  tel. 65 5752113

  -------------------------
  _Wiadomość ta zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej
  wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub
  jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż
  te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku
  otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i
  wykasować wiadomość._
  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia, dane osobowe
  będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia
  korespondencji. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w
  Biuletynie Informacji Publicznej www.biuletyn.gostyn.pl [1].

  Links:
  ------
  [1] http://www.biuletyn.gostyn.pl

  Załączniki

  • 1431_80_2020_wyznaczenie_terminu.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • KlauzulaInformacyjna.docx (nieskanowany) Skanuj
 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOSTYŃ

  O.1431.80.2020

  Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  Szanowni Państwo,
  nawiązując do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18
  września 2020 r. oraz pisma wyznaczającego nowy termin, w załączniku
  przesyłam odpowiedź na wniosek.
  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
  Z poważaniem
  --
  //Ewa Dąbrowska-Gulcz //
  Urząd Miejski w Gostyniu
  Wydział Organizacyjny
  ul. Wrocławska 256 pok. nr 13
  tel. 65 5752113/
  __________________________________________________/
  /
  Wiadomość ta zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej
  wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub
  jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż
  te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku
  otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i
  wykasować wiadomość./
  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia, dane osobowe
  będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia
  korespondencji. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w
  Biuletynie Informacji Publicznej www.biuletyn.gostyn.pl
  <https://biuletyn.gostyn.pl/artykul/297/10042/dane-osobowe>.

  Załączniki

  • 1431_80_2020_odpowiedz.docx (nieskanowany) Skanuj
  • 1431_80_2020_zalacznik.docx (nieskanowany) Skanuj