Instytucja: PIASKI

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez PIASKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@piaski-wlkp.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 28.09.2020 07:53

  odczytano w dniu 28.09.2020 10:41.

 • inf. publ. przez PIASKI

  Witam, w załączeniu przesyłam inf. publ.

  Pozdrawiam,
  Żaneta Gorwa
  Inspektor ds. kancelaryjno-technicznych

  telefon:(65) 529 54 41
  e-mail: <mailto:sekretariat@piaski-wlkp.pl> sekretariat@piaski-wlkp.pl
  e-mail: <mailto:z.gorwa@piaski-wlkp.pl> z.gorwa@piaski-wlkp.pl

  _____

  Gmina Piaski
  63-820 Piaski, ul. 6 stycznia 1
  NIP 6961750389
  TERYT 3004052

  <http://www.piaski-wlkp.pl/>

  <http://www.bip.piaski-wlkp.pl/>

  Informujemy, że administratorem danych osobowych nadawców i odbiorów
  korespondencji jest Gmina Piaski z siedzibą przy ul. 6 Stycznia 1, 63-820
  Piaski, reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski. Z administratorem można
  kontaktować się pod nr tel. 65 5719030. Więcej informacji na temat
  przetwarzania danych można znaleźć pod adresem: www.piaski-wlkp.pl w
  zakładce RODO Klauzula informacyjna.
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z
  przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adresem
  e-mail k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub pisząc na adres Gmina Piaski, ul. 6
  Stycznia 1, 63-820 Piaski.

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
  adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
  jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
  tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez
  osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
  komputera.
  ____________________________________________________________________________
  ______
  The information transmitted is intended only for the person or entity to
  which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
  Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
  action in reliance upon, this information by persons or entities other than
  the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please
  notify the sender and delete the material from your computer.

  Załączniki

  • image001_yY3rL5S.png (nieskanowany) Skanuj
  • image002_3QY2kC3.png (nieskanowany) Skanuj
  • 20201006081114950.pdf (nieskanowany) Skanuj