Instytucja: ZBICZNO

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Gmina Zbiczno - odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZBICZNO

  Dzień dobry,

  W załączeniu informacja publiczna, o którą Państwo wnioskowaliście.

  --
  Z poważaniem,
  Grzegorz Grzelak
  Urząd Gminy Zbiczno
  ---
  Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku
  może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej
  zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
  adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie,
  dystrybucja i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź
  inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli
  otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę
  wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez
  otwierania załączników. Dziękuję. ---
  Ogólna klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Zbiczno dotycząca
  ochrony danych osobowych znajduje się TUTAJ
  <http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/klauzula-informacyjna-ogolna-dla-klientow-urzedu-gminy-zbiczno-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych-aktualna/>

  Załączniki