Instytucja: GOŚCIERADÓW

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Cyfryzacja gmin przez GOŚCIERADÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@goscieradow.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_MlYx6aR.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez GOŚCIERADÓW

  W dniu 2020-09-28 o 07:47, sprawa-29012@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  >
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujÄ
  cych informacji publicznych:
  >
  > 1. Jakie rozwiÄ
  zania cyfrowe oferuje urzÄ
  d mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  > a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  > b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  > c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  > d) Zwykłym mailem
  > e) Inny sposĂłb
  >
  > 2. Jak oceniliby Państwo moĹźliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jednÄ
  odpowiedĹş)
  > a) Prawie wszystkie usługi sÄ
  możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  > b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  > c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  > d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  > e) Usługi urzędu w ogĂłle nie sÄ
  dostępne przez Internet
  >
  > 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  > a) Tak
  > b) Nie
  > c) Trudno powiedzieć
  >
  > 4. Jakie problemy napotykajÄ
  Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  >
  > a) Brak kadry, ktĂłra miałaby wystarczajÄ
  ce kompetencje do zaplanowania i wdroĹźenia zmian technologicznych zwiÄ
  zanych z transformacjÄ
  .
  > b) Pracownicy urzędu nie korzystajÄ
  z istniejÄ
  cych juĹź rozwiÄ
  zań
  > c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  > d) Problemy z dostępnÄ
  na rynku ofertÄ
  komercyjnÄ
  lub państwowÄ

  > e) Inne, jakie?
  >
  > 5. Czy uczestniczÄ
  Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  > a) Tak, i wiÄ
  ĹźÄ
  z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  > b) Tak, ale majÄ
  Państwo obawy czy to wystarczy
  > c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiÄ
  zań już jest wdrożona
  > d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  > e) Inne, jakie.
  >
  > Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-29012@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarzÄ
  du, zgodnie z zasadami reprezentacji
  >
  >
  > --
  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  > skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  > www.siecobywatelska.pl
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 SÄ
  d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ
  dowego
  >
  >
  >
  >

  --
  Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
  Gościeradów Ukazowy 61
  23-275 Gościeradów
  tel. 15 838 11 05
  fax. 15 838 11 40
  www.goscieradow.pl

  Załączniki

  • SKMBC224e_p20101213190.pdf (nieskanowany) Skanuj