Instytucja: PUCHACZÓW

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Cyfryzacja gmin przez PUCHACZÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres puchaczow@lubelskie.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_EmhFaY3.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej - 1431.55.2020 z dnia 28 września 2020r przez PUCHACZÓW

  Puchaczów, dnia 12 października 2020r.

  *Urząd Gminy Puchaczów
  21-013 Puchaczów
  Lubelska 22*

  *1431.55.2020*

  *Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska**
  *
  *ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa*

  *Odpowiedź*

  W odpowiedzi na e-mail z dnia 28 sierpnia 2020r. stanowiący wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej:

  Ad. 1

  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  d) Zwykłym mailem

  Ad. 2
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

  Ad. 3
  c) Trudno powiedzieć - w naszym urzędzie działa częściowo EZD.

  Ad. 4
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową

  Ad. 5
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

  Z poważaniem
  Arkadiusz Grzyb

  --
  Arkadiusz Grzyb
  Inspektor Ochrony Danych

  Urząd Gminy Puchaczów
  ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
  tel. (81) 535 88 39
  www.puchaczow.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl, ePUAP: 415pn0tool
  ---------------------------------------
  Zasady dotyczące ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Puchaczów
  dostępne są na https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu w zakładce Ochrona Danych Osobowych
  ---------------------------------------
  Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione.
  Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy
  i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

  This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary and legally privileged information.
  If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail along with attachments.