Instytucja: 

RADECZNICA

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: przez RADECZNICA

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: {{ email }} <{{ email }}>
  Date: pon., 12 paź 2020 o 12:49
  Subject:
  To: biuro <{{ email }}>

  Dnia 12 października 2020 12:41 {{ email }} <
  {{ email }}> napisał(a):

  Urząd Gminy w Radecznicy w załączeniu przesyła odpowiedź o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 28.09.2020 r.

  _____________________________________________________________
  Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych
  osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest
  Wójt Gminy Radecznica ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica.
  Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
  osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym: *
  <https://poczta.o2.pl/d/> <{{ email }}>{{ email }}
  <{{ email }}>* (Inspektor Ochrony Danych).
  Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych
  osobowych zamieszczone są pod adresem:
  http://www.bip.gminaradecznica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=990&Itemid=237
  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie
  chronione. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
  przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  Załączniki

  • KLAUZULA_INFORMACYJNA_DOTYCZĄCA_PRZETWARZANIA_DANYCH_OSOBOWYCH_2_1_1_3.pdf
  • IB.1431.46.2020.pdf