Instytucja: PARCZEW

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: FW: Cyfryzacja gmin przez PARCZEW

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 28 września 2020 r. uprzejmi informuję:

  ad.1 Rozwiązania cyfrowe oferuje Urząd Miejski w Parczewie mieszkańcom:

  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Zwykłym mailem.

  ad. 2 Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w Urzędzie (od 50 do 75%).

  ad. 3 Problemy jakie napotyka Urząd Miejski w  Parczewie w transformacji
  cyfrowej: brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji.

  ad. 4 W Urzędzie Miejskim w Parczewie nie funkcjonuje Elektroniczny
  Obieg Dokumentów.

  ad. 5 Urząd Miejski w  Parczewie nie uczestniczy obecnie w programie
  cyfrowej transformacji, choć byłaby taka potrzeba.

  z poważaniem

  Agnieszka Hawryluk

  Sekretarz Gminy

  Urząd Miejski w  Parczewie

  W dniu 2020-09-28 o 08:20, sekretariat@parczew.com pisze:
  --
  *Z poważaniem

  Agnieszka Hawryluk
  Sekretarz Gminy*
  Urząd Miejski w Parczewie
  ul. Warszawska 24
  21-200 Parczew
  tel. +48833551224
  fax. +48833551224

  e-mail: sekretarz@parczew.com
  www.parczew.com

  Załączniki

 • Fwd: FW: Formularz zgłoszenia uwag i wniosków do projektu aktualizacji PZRP przez PARCZEW

  Załączniki

  • Formularz_zgłoszenia_uwag_i_wniosków_do_projektu_aktualizacji_PZRP.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • sekretarz.vcf (nieskanowany) Skanuj