Instytucja: RUDNIK

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Informacja publiczna- odpowiedz przez RUDNIK

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: Urząd Gminy Rudnik - Sekretariat <urzad@rudnik.gmina.pl>
  Date: wt., 13 paź 2020 o 12:39
  Subject: Fwd: Informacja publiczna- odpowiedz
  To: <biuro@siecobywatelska.pl>

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Informacja publiczna- odpowiedz
  Data: Tue, 13 Oct 2020 12:29:25 +0200
  Nadawca: Urząd Gminy Rudnik - Sekretariat <urzad@rudnik.gmina.pl>
  <urzad@rudnik.gmina.pl>
  Adresat: sprawa-29122@fedrowanie.siecobywatelska.pll

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w
  Rudniku

  Rudnik 71, 22-30 Rudnik odpowiada na pytania:

  *1*. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
  wybór kilku odpowiedzi)

  *a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap - TAK *b) Załatwianie spraw za
  pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem
  zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
  autorski sposób.
  *d) Zwykłym mailem - TAK*
  *e) Inny sposób - Telefonicznie*

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet
  w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)

  *c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
  się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%) *d) Niewielka
  część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
  funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  *b) Nie*
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
  wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  *c*
  *) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji d) Problemy z
  dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową*
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
  transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  *d) Nie, choć byłaby taka potrzeba*
  e) Inne, jakie.

  Urząd Gminy w Rudniku