Instytucja: SZPROTAWA

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez SZPROTAWA

  Twoja wiadomość

  Do: ratusz@szprotawa.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 2020-09-28 07:47

  odczytano w dniu 2020-09-28 09:17.

 • Odpowiedź na wniosek przez SZPROTAWA

  Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.

  Beata Radziszowska

  Wydział Administracyjno-Organizacyjny

  tel. +48 68 376 07 77, 795 557 100

  e-mail: <mailto:b.radziszowska@szprotawa-um.pl>
  b.radziszowska@szprotawa-um.pl

  Urząd Miejski w Szprotawie

  ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa

  tel./fax +48 68 376 38 11

  <http://www.szprotawa.pl/> www.szprotawa.pl

  Treść niniejszej wiadomości oraz jej załączniki mogą zawierać informacje
  poufne lub inne, chronione przepisami prawa, które przeznaczone są wyłącznie
  do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli
  nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe
  powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym
  otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Przypominamy, że
  ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w
  związku z treścią wiadomości, zawierającej informacje chronione przepisami
  prawa przez osoby inne niż adresat jest surowo wzbronione.

  Załączniki

  • image001.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • Sieć_Obywatelska.pdf (nieskanowany) Skanuj