Instytucja: KROSNO ODRZAŃSKIE

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROSNO ODRZAŃSKIE

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  przesłany drogą elektroniczną w dniu 28 września br., informuję:

  *Ad.1* Zaznaczono odpowiedzi: a) Załatwianie spraw za pośrednictwem
  ePuap, b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której
  można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym, c) Usługi
  cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
  sposób, d) zwykłym mailem.

  *Ad. 2* Zaznaczono odpowiedź b) Większość usług urzędu jest już możliwa
  do realizacji bez pojawienia się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50
  do 75%).

  *Ad.3* Zaznaczono odpowiedź a) Tak.

  *Ad. 4* Zaznaczono odpowiedź e) Inne (brak problemów).

  *Ad. 5* Zaznaczono odpowiedź a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie
  nadzieje na zmiany.

  Z poważaniem

  --
  *Monika Karwowska-Pawłowska*

  Starszy Inspektor

  Wydział Organizacyjny

  tel. (68) 410 97 09, fax (68) 383 5122

  e-mail:m.karwowska@krosnoodrzanskie.pl
  <mailto:m.karwowska@krosnoodrzanskie.pl>

  Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

  ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
  www.krosnoodrzanskie.pl <http://www.krosnoodrzanskie.pl>

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krosna
  Odrzańskiego z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ul. Parkowej 1, 66 – 600
  Krosno Odrzańskie. Z administratorem można kontaktować się poprzez adres
  email sekretariat@krosnoodrzanskie.pl
  <mailto:sekretariat@krosnoodrzanskie.pl> lub pisemnie na adres siedziby
  administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
  którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email
  iod@krosnoodrzanskie.pl <mailto:iod@krosnoodrzanskie.pl> we wszystkich
  sprawach dotyczących przetwarzania danych przez administratora oraz
  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Państwa dane
  osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane
  przez Państwa pytania, a następnie w celu wypełnienia obowiązku
  archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Państwu prawo
  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
  sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy
  czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego
  prawa), prawo do usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy
  przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku
  wynikającego z przepisu prawa).  Szczegółowa klauzula informacyjna
  dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie
  Odrzańskim pod linkiem: www.bip.krosnoodrzanskie.pl

  Załączniki

  • nonlioneglifglii.jpg (nieskanowany) Skanuj