Instytucja: SIEDLISKO

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Cyfryzacja gmin - odpowiedź Gmina Siedlisko przez SIEDLISKO

  Witam,

  poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 28.09.2020 roku

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
  wybór kilku odpowiedzi)
  a)_Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap_
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
  podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
  autorski sposób.
  d) _Zwykłym mailem_
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
  Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
  się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
  się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
  funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  _c) Trudno powiedzieć_

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  _a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania
  i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją._
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
  transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  _d) Nie, choć byłaby taka potrzeba_
  e) Inne, jakie.

  Z poważaniem
  Martyna Debert

  --
  Gmina Siedlisko-Urząd Gminy Siedlisko
  67-112 Siedlisko, pl. Zamkowy 6
  NIP 9251963367 REGON 000549714
  tel. 68 388 32 18 fax. 68 388 32 18
  e-mail: ug@siedlisko.pl

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w niniejszej wiadomości
  jest Wójt Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko,
  posiadający nr NIP 9251963367 REGON 000549714.

  2. Dane osobowe zawarte w niniejszej wiadomości będą przetwarzane
  w celu zapytania lub udzielenia odpowiedzi zgodnie z przepisami
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o dostępie do informacji publicznej.

  3. Informujemy, że przysługują Państwu prawa do: dostępu do swoich danych,
  sprostowania danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo
  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  na przetwarzanie ich danych przez Administratora

  4. Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata.
  Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony.
  Jeśli nie są Państwo adresatem niniejszej wiadomości,
  informujemy, że jej rozpowszechanianie, kopiowanie, rozprowadzanie
  lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne.
  Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

  Załączniki

 • Re: Cyfryzacja gmin - odpowiedź Gmina Siedlisko przez SIEDLISKO

  W dniu 2020-10-12 o 10:00, Sekretariat UG Siedlisko pisze:
  --
  Gmina Siedlisko-Urząd Gminy Siedlisko
  67-112 Siedlisko, pl. Zamkowy 6
  NIP 9251963367 REGON 000549714
  tel. 68 388 32 18 fax. 68 388 32 18
  e-mail: ug@siedlisko.pl

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w niniejszej wiadomości
  jest Wójt Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko,
  posiadający nr NIP 9251963367 REGON 000549714.

  2. Dane osobowe zawarte w niniejszej wiadomości będą przetwarzane
  w celu zapytania lub udzielenia odpowiedzi zgodnie z przepisami
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o dostępie do informacji publicznej.

  3. Informujemy, że przysługują Państwu prawa do: dostępu do swoich danych,
  sprostowania danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo
  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  na przetwarzanie ich danych przez Administratora

  4. Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata.
  Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony.
  Jeśli nie są Państwo adresatem niniejszej wiadomości,
  informujemy, że jej rozpowszechanianie, kopiowanie, rozprowadzanie
  lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne.
  Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

  Załączniki

  • praktykant_zZLiuzI.vcf (nieskanowany) Skanuj