Instytucja: SZCZANIEC

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez SZCZANIEC

  Twoja wiadomo��

  Do: ug@szczaniec.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wys�ano: 28.09.2020 07:47

  odczytano w dniu 28.09.2020 09:15.

 • RE: Cyfryzacja gmin przez SZCZANIEC

  Urząd Gminy Szczaniec

  ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec

  woj. Lubuskie

  tel. (+48 68) 34 10 700

  tel/fax (+48 68) 34 10 379

  E-mail: <mailto:ug@szczaniec.pl> ug@szczaniec.pl

  W odpowiedzi na wniosek informuję, że w Gminie Szczaniec wdrażany jest projekt „Lubuski e-Urząd II’, który ma na celu udostępnienie platformy cyfrowej – tzw. Konta Mieszkańca (Konta Przedsiębiorcy), które będzie punktem dostępowym dla mieszkańców/przedsiębiorców. Mieszkańcy będą mogli oprócz skorzystania z możliwości realizacji usług w formie elektronicznej sprawdzić status swoich spraw w urzędzie oraz zweryfikować swoje płatności.

  Na chwilę obecną możliwe jest załatwienie sprawy za pośrednictwem ePuap i mailem.

  W urzędzie częściowo funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów.

  Franciszek Półtorak

  Inspektor

  Referat Budownictwa, Środowiska, Gruntów, Rozwoju i Promocji

  E-mail : f.poltorak@szczaniec.pl

  Załączniki

 • RE: Cyfryzacja gmin przez SZCZANIEC

  Urząd Gminy Szczaniec

  ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec

  woj. Lubuskie

  tel. (+48 68) 34 10 700

  tel/fax (+48 68) 34 10 379

  E-mail: <mailto:ug@szczaniec.pl> ug@szczaniec.pl

  W odpowiedzi na wniosek informuję, że w Gminie Szczaniec wdrażany jest projekt „Lubuski e-Urząd II’, który ma na celu udostępnienie platformy cyfrowej – tzw. Konta Mieszkańca (Konta Przedsiębiorcy), które będzie punktem dostępowym dla mieszkańców/przedsiębiorców. Mieszkańcy będą mogli oprócz skorzystania z możliwości realizacji usług w formie elektronicznej sprawdzić status swoich spraw w urzędzie oraz zweryfikować swoje płatności.

  Na chwilę obecną możliwe jest załatwienie sprawy za pośrednictwem ePuap i mailem.

  W urzędzie częściowo funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów.

  Franciszek Półtorak

  Inspektor

  Referat Budownictwa, Środowiska, Gruntów, Rozwoju i Promocji

  E-mail : f.poltorak@szczaniec.pl

  Załączniki

  • image003_Qs2QBoU.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image004_MyC1JdM.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image005_9BwPOzB.jpg (nieskanowany) Skanuj