Instytucja: ZABÓR

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez ZABÓR

  Twoja wiadomość

  Do: ugzabor@gminazabor.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 28.09.2020 07:47

  odczytano w dniu 28.09.2020 08:59.

 • Odpowiedź na wniosek przez ZABÓR

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 28 września 2020 roku.

  --
  Z poważaniem

  Iwona Adamiak
  Podinspektor ds. promocji

  Urząd Gminy Zabór

  tel. 68 321 83 00
  fax. 68 321 83 01
  e-mail: <mailto:iwona.adamiak@gminazabor.pl> iwona.adamiak@gminazabor.pl

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Administratorem danych jest Wójt Gminy Zabór. Podstawą przetwarzania danych
  są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel
  przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę
  prawną zawarto w treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być przekazane
  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie
  umowy, np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez
  okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach
  art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść
  sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania,
  ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na
  przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek
  podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych, chyba że jest
  warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych
  informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w
  urzędzie, na stronie BIP lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
  Osobowych Krzysztofem Pukaczewskim: <mailto:pukaczewski@hotmail.com>
  pukaczewski@hotmail.com.

  Załączniki