Instytucja: ZGIERZ

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Fwd: Cyfryzacja gmin przez ZGIERZ

  Szanowni Państwo,
  Przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.
  Proszę o wiadomość zwrotną z potwierdzeniem odczytania odpowiedzi.
  Przesyłam skan dokumentu z uwagi na fakt, że Pani Sekretarz podpisująca
  dokument jest w trakcie oczekiwania na otrzymanie zestawu do składania
  podpisu elektronicznego, w związku z niedawnym objęciem tego stanowiska.

  --
  Sygnatura

  Artur Michalski
  Zastępca Kierownika Referatu Samorządowo-Administracyjnego
  tel.: 42-716-25-15, wew. 234

  Urząd Gminy Zgierz
  ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
  tel. (42) 716-25-15
  faks (42) 716-45-54

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz.
  Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
  Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
  Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli
  informacyjnej lub klikając link
  <https://gminazgierz.pl/serwis/klauzula-informacyjna-urzedu-gminy-zgierz/>.

  Załączniki

  • ugz.gif (nieskanowany) Skanuj
  • odpowiedz_na_wniosek_20201009.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Kopia - Fwd: Re: Fwd: Fwd: Cyfryzacja gmin przez ZGIERZ

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re: Fwd: Fwd: Cyfryzacja gmin
  Data: Fri, 9 Oct 2020 11:24:12 +0200
  Nadawca: Artur Michalski <amichalski@gmina.zgierz.pl>
  Firma/Organizacja: Urząd Gminy Zgierz
  Adresat: sprawa-29297@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,
  Przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.
  Proszę o wiadomość zwrotną z potwierdzeniem odczytania odpowiedzi.
  Przesyłam skan dokumentu z uwagi na fakt, że Pani Sekretarz podpisująca
  dokument jest w trakcie oczekiwania na otrzymanie zestawu do składania
  podpisu elektronicznego, w związku z niedawnym objęciem tego stanowiska.

  --
  Sygnatura

  Artur Michalski
  Zastępca Kierownika Referatu Samorządowo-Administracyjnego
  tel.: 42-716-25-15, wew. 234

  Urząd Gminy Zgierz
  ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
  tel. (42) 716-25-15
  faks (42) 716-45-54

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz.
  Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
  Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
  Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli
  informacyjnej lub klikając link
  <https://gminazgierz.pl/serwis/klauzula-informacyjna-urzedu-gminy-zgierz/>.

  Załączniki