Instytucja: 

UNIEJÓW

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez UNIEJÓW

  Dzień dobry, w nawiązaniu do wniosku o udostepnienie informacji publicznej – udzielam odpowiedzi:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  d) Zwykłym mailem

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie? - prowadzenie systemu obiegu dokumentów wymaga poświęcenia dodatkowego czasu co zniechęca pracowników.

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie. – PL.id ( źródło )

  Proszę o zachowanie ciągłości korespondencji

  ***************************************************

  Z poważaniem

  Masandro Wszołek

  insp. ds. Informatyki

  Urząd Miasta w Uniejowie

  ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

  tel. 63 288 97 92, fax 63 288 97 43

  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  www.uniejow.pl <http://www.uniejow.pl/> , www.bip.uniejow.pl <http://www.bip.uniejow.pl/> , www.facebook.com/uniejow <http://www.facebook.com/uniejow>

  Niniejsza wiadomość stanowi własność Urzędu Miasta w Uniejowie i skierowana jest wyłącznie do adresata (osoby/firmy wymienionej wyżej). Zawarte w niej informacje, wraz z wszelkimi załączonymi plikami są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. W przypadku dostarczenia wiadomości pod błędny adres, prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym nadawcy oraz jej usunięcie. Jeżeli nie jest Pan/Pani właściwym adresatem, nie wolno Panu/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować ani wykorzystywać jakichkolwiek zawartych w powyższej wiadomości informacji.

  Urząd Miasta w Uniejowie nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane działalnością wirusów komputerowych.

  This e-mail is the property of Municipality Uniejów and intended solely for the use of addressee (individual or entity mentioned above). The enclosed information and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately, and then delete it. If you are not the intended recipient, please be advised that any disclosure, copying, distribution, or other dissemination or use of the information above, is strictly prohibited.

  Municipality of Uniejów accepts no liability for any loss or damage caused by the activity of software viruses.

  Pomyśl, czy musisz wydrukować ten e-mail | Think before you print this e-mail

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez UNIEJÓW

  Załączniki