'

Instytucja: IWANOWICE

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek. przez IWANOWICE

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

  Paweł Morek

  Inspektor ds. Zarzadządzania Kryzysowego,

  Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Akcji Kurierskiej

  ______________________________________________

  Urząd Gminy Iwanowice

  Iwanowice Włościańskie

  ul. Ojcowska 11

  32-095 Iwanowice

  tel. 12 388 40 03 wew. 17

  fax. 12 388 40 30 wew. 23

  www.iwanowice.pl

  <mailto:adm@iwanowice.malopolska.pl> adm@iwanowice.malopolska.pl

  Klauzula Poufności

  Niniejsza wiadomość e-mail i jej załącznik jest przeznaczona jedynie dla
  zamierzonego adresata. Zawiera ona informacje, które mogą mieć charakter
  poufny i/lub są chronione przed rozpowszechnianiem i udostępnianiem osobom
  trzecim pod rygorem konsekwencji prawnych. Jeśli nie jest Pan/Pani
  zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości nie powinien jej Pan/Pani
  czytać, kopiować lub używać czy tez przekazywać osobom trzecim.
  Nieautoryzowane użycie, kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim jest
  surowo zabronione i może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne. W przypadku
  błędnego zaadresowania prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę mailem
  zwrotnym lub telefonicznie oraz wykasować wiadomość.

  Załączniki

  • image001_S4Xb49k.png (nieskanowany) Skanuj
  • odpoweidż_na_wniosek_58.pdf (nieskanowany) Skanuj