Instytucja: 

SŁABOSZÓW

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie przeczytania przez SŁABOSZÓW

  Witaj sprawa-29433@fedrowanie.siecobywatelska.pl!

  Twój list adresowany do gminaslaboszow@wp.pl i datowany: poniedziałek, 28 września 2020 (07:48:30), został przeczytany.
  Jeśli Twój list wymaga odpowiedzi, to Gminaslaboszow odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.32f5cdbf94ba33644cf75f5fcb0e1c1b.1.siecobywatelska.smtp@new
  s.emaillabs.co>
  Delivered-To: <gminaslaboszow@wp.pl>
  X-WP-SR: OanCWIqfz+U2LcBDu1uNzWWy4XP05XjAcZIkThNBzx/sCo9l2Yk5Ls42WA==
  Received: (wp-smtpd mx.wp.pl 13446 invoked from network); 28 Sep 2020 07:48:31 +0200
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co ([185.243.31.151])
  (envelope-sender <el.32f5cdbf94ba33644cf75f5fcb0e1c1b.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>)
  by mx.wp.pl (WP-SMTPD) with ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 encrypted SMTP
  for <gminaslaboszow@wp.pl>; 28 Sep 2020 07:48:31 +0200
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4C0BQQ5drnz8RvTM
  for <gminaslaboszow@wp.pl>; Mon, 28 Sep 2020 05:48:30 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1601272110; bh=tMrIBkhb1xO+EWJSW+2/NSnP3s0=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=GZZIa9T3AIxiyIJpjpq/IvDEjef9LYR2xqUD+L1Tsaj2jmLHJBEFJ3qQUe/7St4fx
  kJ0qOeizD6USc7hiGCWHIWkXM3mB820M/vh7xl+xZr17/e6TFGtQ9h1MBY4Uap+Kap
  ARq+h43/HQ6vyupi01I0fFY2FzaOHX8nBBL6Qk6s=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 7334228C10
  for <gminaslaboszow@wp.pl>; Mon, 28 Sep 2020 07:48:30 +0200 (CEST)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============8246217867899852644=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: Cyfryzacja gmin

 • Re: Cyfryzacja gmin przez SŁABOSZÓW

  W załączniu przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek.


  _Urząd Gminy w Słaboszowie
  Agata Pasek

  _Witaj Sprawa-29433,

  W Twoim liście datowanym poniedziałek, 28 września 2020 (07:48:30) można
  przeczytać:


  | Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
  Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  1\. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
  kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
  podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
  sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób
  2\. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
  Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
  się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
  3\. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
  funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć
  4\. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
  wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?
  5\. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
  urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.
  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone
  odpowiedzi.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres: sprawa-29433@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji
  \--
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  ---|---
  _\--

  Załączniki

  • Odpowiedź_GPwFzjV.pdf (nieskanowany) Skanuj