Instytucja: 

TARNÓW

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Cyfryzacja gmin przez TARNÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 28.09.2020 07:48

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o28.09.2020 08:46

 • Re: Fw: Cyfryzacja gmin przez TARNÓW

  ad 1:
  a, d, e W przypadku d,e to sprawy informacyjne lub gdy mamy zweryfikowaną
  osobę, mail zawiera dokument podpisany podpisem kwalifikowanym (PK) lub
  profilem zaufanym (PZ).

  ad 2: c W przypadku zastosowania powszechności PZ i zrównania jego wagi
  prawnej z PK oraz doprecyzowaniu prawodawstwa można by podnieść do poziomu
  b oczywiście z zachowaniem awaryjnych ścieżek dla skomplikowanych spraw lub
  ludzi którzy nie są w stanie zaakceptować cyfryzacji.
  ad 3: b W chwili obecnej urząd posiada elektroniczny obieg dokumentów ale
  jest on systemem pomocniczym do tradycyjnego systemy obiego dokumentów.
  Czyli zgodnie i w rozumieniu prawa urząd nie posiada elektronicznego obiegu
  dokumentów.
  ad 4: c,d,e Ograniczenia prawne: np jeśli urząd przyjmie elektroniczny
  obieg dokumentów to nie może wrócić do tradycyjnego. Brak wytycznych czy
  można wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów nie dla całego urzędu ale
  jedynie dla wybranych usług, procesów biznesowych. Nie ustalone wytyczne
  techniczne dla archiwów elektronicznych, formy ich składowania i
  przekazania do archiwów państwowych.
  ad 5: d

  pon., 12 paź 2020 o 11:25 ablyskal <{{ email }}>
  napisał(a):

 • Re: Fw: Cyfryzacja gmin przez TARNÓW

  pon., 12 paź 2020 o 12:10 Klaudiusz Dzik <{{ email }}>
  napisał(a):