'

Instytucja: PORONIN

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Cyfryzacja gmin przez PORONIN

  W dniu 28.09.2020 o 07:48, sprawa-29486@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
  uprzejmie informuję:

  Ad. 1
  odp.:
  a) załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) zwykłym mailem
  Ad. 2.
  odp.:
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
  się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  Ad. 3.
  odp.:
  a) Tak
  Ad. 4.
  odp.:
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  Ad. 5.
  odp.:
  a) Tak i wiążemy z nim wielkie nadzieje na zmiany

  Z poważaniem,
  *Maria Budz*
  Sekretarz Gminy Poronin
  *tel. 18 2074112*
  *www.poronin.pl / fb.com/GminaPoronin*
  LOGO Gmina Poronin

  Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Gminy w Poroninie,
  ul. J. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.
  Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe w celu
  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
  na Administratorze, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym
  lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  wykonania umowy/umów, której jest Pan/i stroną, podjęcia działań na
  Pana/i żądanie lub na podstawie udzielonej zgody.
  Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 lit. a, b, c i e RODO
  (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
  Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
  realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres
  oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
  prawa oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pana/i danych osobowych
  dostępne są na stronie Urzędu www.poronin.pl <http://www.poronin.pl/>
  lub pod adresem e-mail: ochronadanych@poronin.pl.

  Załączniki

  • logo_poziom2.jpg (nieskanowany) Skanuj