Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez DĄBRÓWKA

  Poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

  Anna Walasek

  Inspektor ds. obsługi sekretariatu

  Urząd Gminy Dąbrówka

  ul. Tadeusza Kościuszki 14

  05-252 Dąbrówka

  tel. (29) 642-82-55

  I piętro - Pokój nr 8

  <mailto:sekretariat@dabrowka.net.pl> sekretariat@dabrowka.net.pl | <http://www.dabrowka.net.pl/> www.dabrowka.net.pl

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Dąbrówce, reprezentowany przez Wójta Gminy Dąbrówka, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej, poczty mailowej: <mailto:urzad@dabrowka.net.pl> urzad@dabrowka.net.pl lub pod numerem telefonu: 29 757 80 02.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO <https://uodo.gov.pl/> https://uodo.gov.pl/ , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem <https://bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=6920> https://bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=6920

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki

 • Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24272@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez DĄBRÓWKA

  Dzień dobry,

  Poniżej odpowiedź na wiadomość w sprawie przekazania Poczcie Polskiej spisu wyborców.

  Z poważaniem

  Anna Walasek

  Inspektor ds. obsługi sekretariatu

  Urząd Gminy Dąbrówka

  ul. Tadeusza Kościuszki 14

  05-252 Dąbrówka

  tel. (29) 642-82-55

  I piętro - Pokój nr 8

  <mailto:sekretariat@dabrowka.net.pl> sekretariat@dabrowka.net.pl | <http://www.dabrowka.net.pl/> www.dabrowka.net.pl

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Dąbrówce, reprezentowany przez Wójta Gminy Dąbrówka, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej, poczty mailowej: <mailto:urzad@dabrowka.net.pl> urzad@dabrowka.net.pl lub pod numerem telefonu: 29 757 80 02.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO <https://uodo.gov.pl/> https://uodo.gov.pl/ , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem <https://bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=6920> https://bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=6920

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki