Instytucja: 

GŁOWACZÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez GŁOWACZÓW

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 11:43

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez GŁOWACZÓW

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: Kadry <{{ email }}>
  Date: czw., 7 maj 2020 o 07:39
  Subject: Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną
  To: <{{ email }}>

  Gmina Głowaczów
  ul. Rynek 35
  26-903 Głowaczów

  W odpowiedzi na wniosek informuje , iż Gmina Głowaczów przekazała
  informacje o wyborach Poczcie Polskiej S.A.

  Pozdrawiam
  Barbara Dudek.

  W dniu 2020-04-27 12:51, GMINA GŁOWACZÓW - WÓJT napisał(a):
  > -------- Wiadomość oryginalna --------
  > Temat: Wniosek o informację publiczną
  > Data: 2020-04-27 11:43
  > Od: {{ email }}
  > Do: {{ email }}
  >
  >
  >
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  > dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  > Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o
  > wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić
  > przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania
  > wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  > zarządzonych w 2020 r.
  > http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328
  >
  > Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres
  > {{ email }}
  >
  > Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  > Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski --
  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > adres email: {{ email }}
  > skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  > www.siecobywatelska.pl
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego