Instytucja: 

GÓRA KALWARIA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odp na wniosek przez GÓRA KALWARIA

  SUG.1431.5.2020.BK

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
  iż _część_ danych osobowych zawartych w spisie wyborców w części A
  wskazanej w art. 26 §6 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku –
  Kodeks wyborczy (Dz.U. 2019 poz. 684) – imię, nazwisko, adres wyborcy
  jako dane niezbędne do nadania przesyłki pocztowej - zostały
  przygotowane *w zaszyfrowanym pliku*, który został przekazany
  operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
  - Prawo pocztowe w dniu 28 kwietnia 2020 roku.

  _Przekazywane dane zostały zaszyfrowane_, a hasło do odszyfrowania miało
  zostać przekazane po wystąpieniu o nie osób upoważnionych.

  Z uwagi na fakt, iż głosowanie zarządzone na dzień 10 maja 2020 roku nie
  może się odbyć, hasło do odszyfrowania danych nie zostało przekazane,
  zaś Poczta Polska została zobowiązana do niezwłocznego usunięcia
  zaszyfrowanego pliku oraz usunięcia wszelkich jego kopii, o ile takie
  zostały sporządzone.

  *Reasumując, Poczta Polska nie posiada danych osobowych wyborców z
  terenu gminy Góra Kalwaria pochodzących ze spisu wyborców.*

  --

  *Beata Kisiel*

  Sekretarz Gminy Góra Kalwaria

  tel.: 22 727 95 04