Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Pismo odpowiedź na wniosek inf. publ. ROiN.1431.21-1.2020.PD od UG Jedlnia-Letnisko 29-04-2020 przez JEDLNIA-LETNISKO

  --

  Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko

  ROiNUG

  Piotr Dąbrowski

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
  dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż Państwa adres e-mail oraz
  inne dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko,
  ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko w celu realizacji ustawowych
  zadań urzędu. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania
  Państwa danych zawarte są na stronie<http://rodo.grupazpr.pl>jedlnia.pl
  <http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=331&strona=1>**

  Załączniki