Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KAMPINOS

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@kampinos.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:43

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:51.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez KAMPINOS

  Witam,

  W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnianie informacji
  publicznej.

  Pozdrawiam,

  Monika Walędziak

  Urząd Gminy Kampinos

  ul. Niepokalanowska 3

  05-085 Kampinos

  Tel. (022) 725-00-40 wew. 211

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24323@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KAMPINOS

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@kampinos.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-12 12:12

  odczytano w dniu 2020-05-12 12:13.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez KAMPINOS

  Dzień dobry,

  W załączeniu odpowiedź Urzędu Gminy Kampinos na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Pozdrawiam,

  Monika Walędziak

  Urząd Gminy Kampinos

  ul. Niepokalanowska 3

  05-085 Kampinos

  Tel. (022) 725-00-40 wew. 211

  Załączniki