Instytucja: 

POLANICA-ZDRÓJ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wniosek o inf.publiczną przez POLANICA-ZDRÓJ

  Pozdrawiam

  Patrycja Szczurek

  Podinspektor ds. obywatelskich

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju

  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

  57-320 Polanica-Zdrój

  tel. 74 8680634

  tel. do sekretariatu 74 8680600

  www.polanica.pl

  Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
  podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
  powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
  dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
  błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć wiadomość. Nie możemy zagwarantować, że elektroniczny sposób
  transmisji wiadomości będzie bezpieczny i pozbawiony błędów, gdyż wiadomość
  taka może zostać przechwycona, zmieniona, utracona lub zniszczona, a także
  może dotrzeć z opóźnieniem, być niepełna lub zawierać wirusy. W związku z
  powyższym, nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w
  powyższej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej
  transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę zwrócić się o
  przesłanie papierowej kopii odnośnej wiadomości. Informacje zawarte w treści
  e-maila nie są stanowiskiem oficjalnym Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój i
  nie mogą być rozumiana jako jakakolwiek oficjalna decyzja Urzędu Miejskiego
  w Polanicy-Zdroju. Mają jedynie charakter informacyjny. Odpowiedzialność za
  ich treść spoczywa na osobie bezpośrednio wysyłającą e-maila. Podpis osoby
  która wysłała wiadomość powinien znaleźć się na końcu wiadomości e-mailowej.

  Załączniki