Instytucja: 

ŁYSE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • UG Łyse - odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.04.2020 przez ŁYSE

  Łyse, dnia 08.05.2020r.

  SEK.1431.5.2020

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2020r. w sprawie przekazania informacji o wyborach Poczcie Polskiej informuję, że na podstawie wniosku z dnia 24.04.2020r. złożonego przez uprawnionych przedstawicieli Poczty Polskiej S.A. zostały przekazane wymagane dane ze spisu wyborców w dniu 27.04.2020r. Wnioskowane dane zostały przekazane w oparciu o art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r poz. 695) jak również oświadczenie z dnia 24 kwietnia 2020r. Prezesa UODO ws. pozyskiwania danych osobowych wyborców przez operatora pocztowego oraz pismo Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej znak: ZPOW-421-10-20 z dnia 23 kwietnia 2020r.
  Wójt Gminy Łyse
  /- Grzegorz Fabiszewski -/

  Załączniki

  • Sekretarz_UG_Parda.vcf
  • Odpowiedz_SEK.1431.5.2020.pdf