Instytucja: 

MAŁA WIEŚ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MAŁA WIEŚ

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:43

  odczytano w dniu 2020-04-27 12:33.

 • odpowiedź na inf. publiczną z dnia 27.04.2020(OR.1431.63.2020) przez MAŁA WIEŚ

  Mała Wieś, 11.05.2020.

  OR.1431.63.2020

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  e-mail:{{ email }}

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020 r., doręczony drogą poczty elektronicznej w dniu 27.04.2020 r.,
  zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
  informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018. poz. 1330 z późn. zm.), udzielamy
  informacji zgodnie z treścią wniosku:

  1. Czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. ?

  Odpowiedź: Urząd Gminy Mała Wieś nie przekazał żądanych przez Pocztę Polską
  S.A. informacji ze spisu wyborców.

  2. Czy Państwo zamierzają to zrobić przyjęciem ustawy o szczególnych
  zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej zarządzonych w 2020 r ?

  Odpowiedź: Żądana informacja nie stanowi informacji publicznej.

  Wójt Gminy Mała Wieś

  /- / Zygmunt Wojnarowski
  Sekretariat

  Urząd Gminy Mała Wieś
  ul.. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
  tel. 24 269 79 60
  fax 24 269 79 61
  <http://www.malawies.pl/> www.malawies.pl

  Załączniki

  • KLAUZULA_IFORMACYJNA_informacja_publiczna.docx
  • OR.1431.63.2020.pdf