Instytucja: 

BYSTRZYCA KŁODZKA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • dot. zapytania przez BYSTRZYCA KŁODZKA

  Stowarzyszenie Siec Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYSTRZYCA KŁODZKA

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020r. w
  sprawie udostępnienia informacji publicznej dot. udostępnienia danych
  wyborców.

  Z poważaniem

  Mirosława Boduch

  Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego

  Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

  Załączniki

 • Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek o doprecyzowanie odpowiedzi na informacje publiczną przez BYSTRZYCA KŁODZKA

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 12 maja 2020 r.
  dotyczący doprecyzowania odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z
  dnia 27 kwietnia 2020 r.

  Z poważaniem

  Katarzyna Drozdowska
  Inspektor ds. kadr
  Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

  Załączniki