Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MŁAWA

  Twoja wiadomość

  Do: info@mlawa.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:43

  odczytano w dniu 28.04.2020 08:19.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24373@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MŁAWA

  Twoja wiadomość

  Do: info@mlawa.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 19.05.2020 19:46

  odczytano w dniu 20.05.2020 10:12.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MŁAWA

  Załączniki

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez MŁAWA

  Dzień dobry,

  Szanowni Państwo,

  z przykrością muszę stwierdzić, że odpowiedź na Państwa zapytanie z dnia 27 kwietnia 2020 r. została omyłkowo nie wysłana, za co przepraszam.

  Jednocześnie informuję, że kwestia możliwości przekazania danych Poczcie Polskiej S.A. była przez Nas bardzo szczegółowo analizowana i na dzień 28 kwietnia 2020 r. , kiedy odpowiadaliśmy na wniosek Poczty Polskiej SA z dnia 24 kwietnia 2020r. o udostępnienie danych z rejestru wyborców, nie znaleźliśmy podstaw prawnych do przekazania danych. Dane te nie zostały zatem przekazane Poczcie Polskiej przed 9 maja oraz do dnia dzisiejszego.

  Pozdrawiam

  Magdalena Cecelska

  Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

  Urząd Miasta Mława

  ul. Stary Rynek 19

  06-500 Mława

  tel. 23 6546433 wew. 109

  fax 23 6543652

  e-mail: <mailto:magdalena.cecelska@mlawa.pl> magdalena.cecelska@mlawa.pl