Instytucja: 

MYSZYNIEC

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MYSZYNIEC

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@myszyniec.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:43

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:51.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24381@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MYSZYNIEC

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@myszyniec.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 19.05.2020 15:12

  odczytano w dniu 19.05.2020 15:40.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez MYSZYNIEC

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną w sprawie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. przed 9 maja 2020 r. tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. informuję, iż Gmina Myszyniec, którą reprezentuje Burmistrz Myszyńca p. Elżbieta Abramczyk, nie przekazała żadnych danych wyborców Poczcie Polskiej z uwagi na brak podstawy prawnej.

  --

  Z poważaniem,
  Daniel Walijewski
  Sekretarz Gminy Myszyniec
  email: <mailto:sekretarz@myszyniec.pl> sekretarz@myszyniec.pl
  --------------------------------------------------------
  Urząd Miejski w Myszyńcu
  Plac Wolności 60
  07-430 Myszyniec
  tel. (29) 77 21 141 wew. 18
  fax. (29) 77 21 141 wew. 10
  <http://www.myszyniec.pl> www.myszyniec.pl