Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez NARUSZEWO

  Naruszewo, 07.05.2020 r.

  RSO 1431.4.2020

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Urząd Gminy w Naruszewie przesyła w załączeniu odpowiedź na zapytanie skierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Tomasz Konczewski

  Sekretarz Gminy

  Załączniki