Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23381@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez PRUSICE

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na e-maila z dnia 19 maja 2020 r. dotyczącego udzielenia informacji publicznej dotyczącej przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej S.A., informuję że przed dniem 9 maja 2020 r. organ Gminy Prusice nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszone na dzień 10 maja 2020 r.

  Czy zamierzamy to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r.

  Uważam że pytanie to jest przedwczesne i bezprzedmiotowe, ponieważ do dnia dzisiejszego nie zostały ogłoszone wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i żadna instytucja nie występowała w zakresie przyszłych wyborów Prezydenckich o przesłanie takich informacji.

  Z poważaniem

  Dorota Karkosz

  Główny specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

  Urząd Miejski Prusice