Instytucja: 

ODRZYWÓŁ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ODRZYWÓŁ

  W dniu 2020-04-27 o 10:43, sprawa-24393@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Dzień Dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek, uprzejmie informuję, że Urząd Gminy w
  Odrzywole na dzień dzisiejszy nie przekazał Poczcie Polskiej danych z
  Rejestru Wyborców.

  Z poważaniem

  Sekretarz Gminy

  Genowefa Cecylia Pogorzała

  --

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w
  Odrzywole z siedzibą ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria.odo@gmail.com
  <mailto:kancelaria.odo@gmail.com>
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu mailowego, a
  w tym przekazania informacji
  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma wspierająca
  obsługę informatyczną i podmioty uprawnione do uzyskania danych
  osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych.
  6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wycofać zgodę można w
  dowolnym momencie, informując o tym mailowo Administratora pod adresem
  poczty elektronicznej: sekretariat@odrzywol.eu
  <mailto:sekretariat@odrzywol.eu>

  Szanowni Państwo, Państwa adres e-mail został pozyskany z
  ogólnodostępnych źródeł lub od Państwa bezpośrednio (jednak przed
  wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  RODO). Wiadomość ma charakter jedynie informacyjny. Szanujemy Państwa
  prywatność. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości,
  prosimy o przesłanie e-maila zwrotnego na adres: sekretariat@odrzywol.eu
  <mailto:sekretariat@odrzywol.eu> wpisując w temacie: usuń z bazy.

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24393@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ODRZYWÓŁ

  W dniu 2020-05-13 o 21:59, sprawa-24393@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Dzień Dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 13.05.2020r. uprzejmie informuję
  że w dniu 27.04.2020r.  po wysłaniu poprzedniej odpowiedzi do Urzędu
  Gminy w Odrzywole przez uPUAP wpłynął kolejny wniosek od Poczty Polskiej
  w sprawie przesłania spisu wyborców podpisany kwalifikowanym podpisem
  elektronicznym. Na podstawie niniejszego wniosku oraz stanowiska PKW w
  powyższej sprawie, spis wyborców został przekazany dla Poczty Polskiej w
  dniu 29.04.2020r.

  Z poważaniem

  Sekretarz Gminy

  Genowefa Cecylia Pogorzała

  --

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w
  Odrzywole z siedzibą ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria.odo@gmail.com
  <mailto:kancelaria.odo@gmail.com>
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu mailowego, a
  w tym przekazania informacji
  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma wspierająca
  obsługę informatyczną i podmioty uprawnione do uzyskania danych
  osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych.
  6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wycofać zgodę można w
  dowolnym momencie, informując o tym mailowo Administratora pod adresem
  poczty elektronicznej: sekretariat@odrzywol.eu
  <mailto:sekretariat@odrzywol.eu>

  Szanowni Państwo, Państwa adres e-mail został pozyskany z
  ogólnodostępnych źródeł lub od Państwa bezpośrednio (jednak przed
  wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  RODO). Wiadomość ma charakter jedynie informacyjny. Szanujemy Państwa
  prywatność. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości,
  prosimy o przesłanie e-maila zwrotnego na adres: sekretariat@odrzywol.eu
  <mailto:sekretariat@odrzywol.eu> wpisując w temacie: usuń z bazy.