'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez OLSZEWO-BORKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@olszewo-borki.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:43

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:08.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez OLSZEWO-BORKI

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź.

  Pozdrawiam,

  Paulina Górska

  Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

  Tel. 29 761 31 07

  Mob. 505 778 625

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24396@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_X0qyD4B.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez OLSZEWO-BORKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@olszewo-borki.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-06-24 11:16

  odczytano w dniu 2020-06-24 12:37.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez OLSZEWO-BORKI

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że Urząd Gminy w Olszewie-Borkach przekazał operatorowi pocztowemu spis wyborców dnia 28.04.2020 r.

  Pozdrawiam,

  Paulina Górska

  Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

  Tel. 29 761 31 07

  Mob. 505 778 625

  Załączniki