Instytucja: 

PRZEMKÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informację publiczną przez PRZEMKÓW

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację publiczną
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 27-04-2020 11:47:04

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wniosek o informację publiczną przez PRZEMKÓW

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację publiczną
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 20-05-2020 07:13:34

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej S.A przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wy przez PRZEMKÓW

  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przekazania
  danych wyborców Poczcie Polskiej S.A przed 9 maja 2020 roku, tj.
  przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w
  2020 r.- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  --------------------------------------------------------------------------

  Urząd Miejski w Przemkowie
  ul. Plac Wolności 25
  59-170 PRZEMKÓW

  Przemków, dnia 20 maja 2020 r.

  ORG.1431.6.2020

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej dot. przekazania danych
  wyborców Poczcie Polskiej S.A

  Szanowni Państwo

  Odpowiadając na Państwa wniosek zarejestrowany w naszym systemie
  informatycznym 19 maja 2020 r. dotyczący udostępnienia informacji
  publicznej dot. przekazania danych wyborców w wyborach Prezydenta RP
  zarządzonych na 10 maja 2020 r. informuję, że Gmina Przemków nie przekazała
  danych wyborców Poczcie Polskiej S.A .

  W celu uniknięcia przyszłych problemów dostarczaniem korespondencji do tut.
  Urzędu prosimy o stosowanie się do zasad opisanych na stronie BIP Urzędu
  https://umprzemkow.bip.gov.pl/kontakt/kontakt.html

  Z poważaniem

  z up. BURMISTRZA
  Leszek Frąckowiak
  SEKRETARZ GMINY

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się
  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie oraz pod adresem:
  https://umprzemkow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/