Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Not read: Wniosek o informację publiczną przez PIASECZNO

  Twoja wiadomość

  Do: Poczta Urząd
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 10:43:46 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

  została usunięta nieprzeczytana: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 10:49:23 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

 • wybory przez None

  Witam Państwa. Wczoraj zostało przekazane Poczcie Polskiej negatywne stanowisko w kwestii udostępnienia list wyborców z terenu Gminy Piaseczno.
  Z poważaniem
  Bogdan Temoszczuk
  IOD