Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24425@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PRAŻMÓW

  Twoja wiadomość

  Do: kancelaria@prazmow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 19.05.2020 22:11

  odczytano w dniu 20.05.2020 08:17.

 • GMINA PRAŻMÓW (przekazanie danych PP) - wniosek epuap22.06.2020 przez PRAŻMÓW

  --
  Pozdrawiam
  Katarzyna Witek

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
  www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
  www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

  Załączniki

 • Fwd: spis wyborców Prażmów przez PRAŻMÓW

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: Grażyna Stasiak <g.stasiak@prazmow.pl>
  Date: śr., 24 cze 2020 o 08:41
  Subject: spis wyborców Prażmów
  To: <biuro@siecobywatelska.pl>

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 21-06-2020 roku w sprawie

  przekazania spisu wyborców - informuję ,że taka informacja została już
  przesłana w dniu 25 maja 2020 roku,

  w odpowiedzi na wniosek z dnia 19.05.2020r.

  Przesyłam ponownie odpowiedz z dnia 25.05.2020roku.

  Grażyna Stasiak

  z-ca kierownika USC

  tel. 22 727-05-22 w. 20

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie
  antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

  Załączniki