Instytucja: 

PRZYSUCHA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PRZYSUCHA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gminaprzysucha.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:43

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:50.

 • Informacja przez PRZYSUCHA

  W odpowiedzi na wniosek złożony pocztą elektroniczną w dniu 27 kwietnia 2020
  r. przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog z siedzibą ul. Ursynowska
  22/2 , 02-605 Warszawa , Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha na podstawie
  art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  /Dz.U. 2019.t.j. z dnia 2019.07.31 / , informuje , że w dniu 24 kwietnia
  2020 r. przekazano informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  Wojciech Masłowski - sekretarz Gminy i Miasta Przysucha