Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PUŁTUSK

  Twoja wiadomość

  Do: um@pultusk.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:43

  odczytano w dniu 2020-04-27 13:27.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez PUŁTUSK

         
  Szanowni Państwo,
   
   
   
  w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że dane ze spisu wyborców nie zostały przekazane, z uwagi na charakter sprawy analizy trwają.
   
   
   
  Z poważaniem
   
  Aneta Purzycka
   
  Wydział Spraw Obywatelskich
   
  Urząd Miejski w Pułtusku
   
  tel. 23 306 72 02