Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek - Urząd Miejski w Radomiu przez Radom

  W załączeniu przekazuję odpowiedź organu na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Z poważaniem,

  Małgorzata Ofiara

  Młodszy referent

  Urząd Miejski w Radomiu

  Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

  ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 118, I piętro

  26-600 Radom

  tel. 048 36 20 742

  <mailto:m.ofiara@umradom.pl> m.ofiara@umradom.pl

  <http://www.radom.pl/> www.radom.pl

  cid:image001.png@01D47FDF.12ABCAB0

  Załączniki