Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez RUSINÓW

  Rusinów, dnia 27.04.2020 r.

  Urząd Gminy w Rusinowie

  Ul. Żeromskiego 4

  26-411 Rusinów

  Udostępnienie informacji publicznej

  UG.Org.1431.15.2020

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.04.2020
  r. Urząd Gminy w Rusinowie udziela następujących informacji:

  Odp. 1 Na obecną chwilę dane ze spisu wyborców nie zostały przekazane
  Poczcie Polskiej.

  Odp. 2 Przekazanie danych ze spisu wyborców przez Urząd będzie zależało od
  obowiązujących przepisów.

  Z poważaniem

  Marta Kucharczyk

  Sekretariat UG Rusinów

  ul. Żeromskiego 4

  26-411 Rusinów

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
  sprawa-24449@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko--
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez RUSINÓW

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Urząd Gminy w Rusinowie udziela odpowiedzi:

  - po uzupełnieniu wniosku przez Pocztę Polską, dane wyborców zostały przekazane w dniu 28 kwietnia 2020 r.

  Z poważaniem

  Marta Kucharczyk

  Sekretariat UG Rusinów

  ul. Żeromskiego 4

  26-411 Rusinów