'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez RZECZNIÓW

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że na obecną chwilę nie
  udostępniliśmy Poczcie Polskiej informacji o wyborcach. Na obecnym
  etapie prawnym i w związku z niejasną sytuacją co do przekazania danych
  sprawa pozostaje w toku.

  Pozdrawiam

  --
  Justyna Niedziela-Gawlik
  SEKRETARZ GMINY

  Urząd Gminy w Rzeczniowie
  27-353 Rzeczniów 1
  tel: 48 6167024 lub 48 6167050
  e-mail: sekretarz@rzeczniow.pl
  www.rzeczniow.info

  W dniu 27.04.2020 o 10:43, sprawa-24452@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rzeczniów.
  Dane kontaktowe, adres Administratora oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  dostępne są pod adresem www.rzeczniow.pl.
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu mailowego,
  w tym kontaktu w związku z podjętą współpracą i korespondencją z Administratorem.
  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Administratorem
  lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@rzeczniow.pl.

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24452@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez RZECZNIÓW

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na zapytanie informujemy, iż gmina przekazała spisy
  wyborców zgodnie z wnioskiem Poczty Polskiej.

  Z poważaniem

  Justyna Niedziela

  W dniu 13.05.2020 o 12:45, sprawa-24452@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

 • Wszystko na jednej fakturze przez RZECZNIÓW

  Trzymaj rękę na pulsie budżetu na paliwo. Szczegóły.
  Paliwo, parking, płatne autostrady...
  Powiedz STOP rosnącym opłatom
  Przestaw się na KARTĘ PALIWOWĄ
  kartę paliwową
  Zamów swoją kartę
  Śledź wydatki na platformie
  Zapomnij o papierowych paragonach
  Dbaj o budżet
  Skróć czas rozliczeń księgowych

  Masz prawo do dostępu, do sprostowania, do sprzeciwu oraz wyrażenia zgody, do których masz dostęp na tej stronie: Karta danych osobowych.
  Otrzymujesz tę wiadomość na swój adres e-mail, ponieważ znajdujesz się na naszej liście złożonej z liderów i profesjonalistów.
  ASCPM - 5 Avenue du Général de Gaulle - Saint Mandé - France - R.C.S. 814 073 060 CRETEIL
  Kliknij ten link aby zatrzymać otrzymywanie wiadomości pod tym adresem kartę paliwową.