Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SADOWNE

  Twoja wiadomość

  Do: ug_sadowne@pro.onet.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:43

  odczytano w dniu 2020-04-27 12:05.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SADOWNE

  Dzień dobry

  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej złożony przez
  Państwa Stowarzyszenie niniejszym informuję, że na dzień dzisiejszy nie
  zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S. A.
  Jednocześnie informuję, że trwają prace nad przygotowaniem żądanych
  danych w taki sposób, by można było je udostępnić niezwłocznie po
  zakończeniu analizy wniosku otrzymanego od Poczty Polskiej S. A. Uznałem
  za stosowne przeprowadzenie analizy wniosku pod kątem jego zgodności z
  prawem tak, by mieć pewność, że jego uwzględnienie znajduje uzasadnienie
  w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

  Z poważaniem
  Renata Urbankowska
  Inspektor ds. Ewidencji Ludności
  i Dowodów Osobistych
  Urząd Gminy Sadowne
  tel. 25 675 33 10

  W dniu 2020-04-27 o 10:43, sprawa-24456@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 7.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24456@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SADOWNE

  Twoja wiadomość

  Do: ug_sadowne@pro.onet.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-12 11:53

  odczytano w dniu 2020-05-12 12:23.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SADOWNE

  Dzień dobry

  Odpowiadając na wniosek niniejszym informuję, że Urząd Gminy Sadowne nie
  przekazał informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S. A.

  Z poważaniem
  Renata Urbankowska
  Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  Urząd Gminy Sadowne
  tel. 25 675 33 10

  W dniu 2020-05-12 o 11:53, sprawa-24456@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: