Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SIEKIERCZYN

  Twoja wiadomość

  Do: ug@siekierczyn.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:39

  odczytano w dniu 27.04.2020 13:50.

 • Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.04.2020 r. (informacja publiczna) przez SIEKIERCZYN

  Uprzejmie informuję, iż obecnie Wójt Gminy Siekierczyn nie znalazł
  podstaw prawnych do udzielenia informacji Poczcie Polskiej informacji o
  których mowa w zapytaniu.

  *Ewa Palewska-Stefan*
  podinspektor ds. organizacyjno-kancelaryjnych
  --------------------------------------------------
  Urząd Gminy Siekierczyn
  59-818 Siekierczyn 271
  tel. 75 7221788, 75 7221778 wew. 31
  e-mail: _palewska@siekierczyn.pl <mailto:palewska@siekierczyn.pl>_
  --------------------------------------------------

  Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Urzędu Gminy
  Siekierczyn i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione. Jeśli
  nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
  skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie
  lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
  Siekierczyn jest Wójt Gminy Siekierczyn. Klauzule informacyjne dotyczące
  zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu
  Gminy Siekierczyn pod dresem:
  _http://bip.siekierczyn.pl/a,18111,klauzula-informacyjna.html_