Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARE BABICE

  Dzień dobry, w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
  w sprawie informacji czy zostały przekazane informacje o wyborcach ,
  działając na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej
  z dnia 6 września 2001 r., odsyłam Państwa do ogólnodostępnych informacji
  zamieszczonych na naszej stronie internetowej:

  https://stare-babice.pl/informacja-wojta-gminy-stare-babice/

  https://stare-babice.pl/informacja-wojta-gminy-stare-babice-z-dn-28-04-2020-
  r/

  Z poważaniem

  Anna Tymko

  Koordynator ds. wniosków

  o udostępnienie informacji publicznej

  Referat Komunikacji Społecznej

  Urząd Gminy Stare Babice

  ul. Rynek 32

  05-082 Stare Babice

  tel.: +48 22 730 80 40

  tel. kom: 798 944 982

  P Pomyśl o środowisku! Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to
  konieczne.

  Think about the environment! Do not print this mail unless necessary.

  Załączniki

  • image001_OKFm8l7.png (nieskanowany) Skanuj