Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • udostepnienie spisów wyborców Poczcie Polskiej przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczące
  przekazania spisów wyborczych Poczcie Polskiej Urząd Gminy w Szczawinie
  Kościelnym uprzejmie informuje ,że w obecnym stanie prawnym nie mamy
  ustawowych kompetencji do przekazania danych wyborców.
  Na dzień dzisiejszy spisy nie zostały udostępnione.
  Z wyrazami szacunku.

  --
  Zbigniew Filipiak
  Sekretarz Gminy Szczawin Kościelny
  ul. Jana Pawła II 10, 09 - 550 Szczawin Kościelny
  tel.(0-24) 235-13-72 / (0-24) 235-13-46 tel.
  kom.724-350-410 fax:(0-24)235-13-66

  INFORMACJA O POUFNOŚCI
  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o
  charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail
  przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest prawnie
  zabronione. Odbiorca korespondencji,
  który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie
  nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z
  poczty elektronicznej.
  ________________________________________________________

  Czy musisz drukować tę wiadomość? - Pomyśl o środowisku

 • Odpowiedź na wniosek przez KatarzynaBatkoToluc

  Nadawca: SZCZAWIN KOŚCIELNY

  Treść: Pobierz