Instytucja: 

STARE BOGACZOWICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez STARE BOGACZOWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <rop@starebogaczowice.ug.gov.pl> o 2020-04-27 10:39

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-04-27 10:50

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez STARE BOGACZOWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <rop@starebogaczowice.ug.gov.pl> o 27.04.2020 10:39

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o27.04.2020 10:57

 • Odpowiedz na wniosek przez STARE BOGACZOWICE

  Witam Państwa ,

  w załączniku odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020r.

  Z poważaniem

  Urząd Gminy Stare Bogaczowice

  Załączniki