Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WIĄZOWNA

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@wiazowna.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:43

  odczytano w dniu 27.04.2020 13:17.

 • Odpowiedz na inf publiuczną przez WIĄZOWNA

  Witam

  W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o informację publiczną

  Urząd Gminy Wiązowna

  ul.Lubelska 59
  05-462 Wiązowna
  tel.: +48 22 51 25 800

  Urząd Gminy Wiązowna

  ul. Lubelska 59
  05-462 Wiązowna
  Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
  <http://tuwiazowna.pl/> www.tuwiazowna.pl
  <https://www.facebook.com/tuWiazowna>
  <https://plus.google.com/105311955421433831560?hl=pl>
  <https://www.youtube.com/channel/UCm86LcQXpgxk9k_PCxbuvaA>
  <https://www.instagram.com/tuwiazowna.pl>

  -----

  Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku!

  Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może
  zawierać informacje prawnie chronione. Zakazane jest rozpowszechnianie i
  przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.Zabronione
  jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały
  przesłane.

  Załączniki